Ga terug

Wegreconstructie Weverwijk te Zederik

De functie van de weg is een erftoegangsweg waar een snelheidsregime van 60km per uur geldt, de verkeersamenstelling is divers, alle type doelgroepen verblijven op deze weg. De intensiteiten liggen op 1.350 motorvoertuigen per etmaal waarvan 13% vrachtverkeer.

Bij Shared Space (inrichting “voor iedereen”) zijn alle verkeersdeelnemers in dezelfde “ruimte” aanwezig en net zo belangrijk. De weg wordt daarbij zo ingericht dat met zo min mogelijk verkeersborden en belijning het gewenste verkeersgedrag wordt bereikt. Verkeersveilig gedrag volgt uit sociale interactie tussen mensen.

De lengte van de weg is circa 1.900 meter en de breedte is gemiddeld 4,20 meter. Langs de zijkanten van de weg worden grasbetontegels of gekleurde klinkers aangebracht (aan iedere kant circa 50 cm breed). Hierbij is ook gekeken naar de inrichting van de percelen die direct langs de weg liggen.

Tijdens en kort voorafgaand aan de wegreconstructie voert Drinkwaterbedrijf Oasen ook werkzaamheden uit. Zij brengen een nieuwe drinkwaterleiding aan, vervangen een aantal aansluitleidingen en verwijderen zoveel als mogelijk  de oude drinkwaterleiding. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

In alle fasen van het project wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Daarvoor is in de voorbereiding veel aandacht besteedt aan de wijze waarop de vrijkomende materialen zoveel als mogelijk gescheiden worden omtrent vuil/schone materialen in het kader van Milieu. Waterschap Rivierenland vindt het belangrijk dat de infrastructuur op een duurzame wijze tot stand komt en in stand blijft.

Werkzaamheden
ADCIM is betrokken geweest bij de voorbereiding en de directievoering en toezicht.

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM