Milieu

Milieu

ADCIM voert allerlei werkzaamheden uit op milieugebied. Bodemonderzoeken, milieukundige begeleiding, saneringen, vergunningsaanvragen en het opstellen van milieuvergunningen.

ADCIM heeft de kennis en ervaring in huis om advies te geven op technisch, beleidsmatig en organisatorisch gebied. Regelmatig bezoeken medewerkers trainingen op het gebied van bodembescherming en besluit bodemkwaliteit.

Bij wijzigingen in de wet- en regelgeving en door de ontwikkeling van nieuwe onderzoeks- en uitvoeringstechnieken worden onze procedures aangepast. Doordoor staat ons kwaliteitssysteem borg voor een optimaal product.

ADCIM B.V. logo
ADCIM B.V.

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM