Infrastructuur

Infrastructuur

ADCIM is deskundig op het gebied van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Onze vakspecialisten hebben uitgebreide kennis van beschikbare materialen, bestaande richtlijnen en uitvoeringstechniek. Technische kwaliteit, duurzaamheid en de leefbaarheid van de openbare ruimte staat voorop. ADCIM houdt daarbij de kosten goed in het oog.

Een goede projectorganisatie is belangrijk voor een efficiënte uitvoering van het project. In de voorbereidings- en uitvoeringsfase overlegt ADCIM met de diverse partijen, zoals het waterschap, gemeente, provincie en kabels en leidingen beheerders.

In de uitvoeringsfase worden onvoorziene omstandigheden op een adequate manier aangepakt door de korte lijnen tussen de toezichthouders, onze werkvoorbereiders, opdrachtgevers en overige belanghebbenden.

ADCIM B.V. logo
ADCIM B.V.

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM