Ga terug

Reconstructie Rivierdijk te Sliedrecht

Doordat er een nieuw dijklichaam in het verleden tegen een bestaand dijklichaam is aangebouwd heeft er afschuiving plaatsgevonden op de overgang van bestaand naar nieuw. Hierdoor zijn er scheuren ontstaan in de fundering die vervolgens zijn doorgescheurd naar de asfaltdeklaag. De werkzaamheden voor ADCIM betreffen een advies om het afschuiven te stoppen en een complete reconstructie van de bestaande fundatie uit te voeren.

Door ADCIM is een advies opgesteld om de huidige constructie stabiel te maken wat uiteindelijk is vertaald naar een bestek met bijbehorende tekeningen. Verder is er een advies opgesteld door ons voor de te kiezen asfaltconstructie in verband met geluidsreductie doordat de woningen direct aan het dijklichaam staan gebouwd. De huidige asfaltconstructie was reeds geluidsreducerend waardoor de constructie kan worden gezien als een reconstructie volgens de wet geluidshinder.

Om kosten te besparen en het principe hergebruik toe te passen is ervoor gekozen de bestaande fundering op te waarderen waardoor het geheel kon worden hergebruikt. De bestaande slakkenfundatie is doorgefreesd en opgemengd met cement en bitumen, waardoor een nieuwe fundatie ontstaat die bestand is tegen externe belastingen van verkeer en afschuiving. Door het toepassen van een asfaltwapening in de vorm van een geogrid wordt de weerstand tegen de externe belastingen verhoogd.

ADCIM is betrokken o.a. geweest bij de besteksvoorbereiding, aanbesteding en toezicht.

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM