Ga terug

Grotewaard te Noordeloos

De advieswerkzaamheden hebben betrekking op het uitvoeren van onderzoeken en het doen van metingen ter voorbereiding op de planuitwerking. Door ADCIM zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd, zoals de inventarisatie van bestaande kabels en leidingen en overleg hieromtrent met de beheerders. De bestaande situatie is door ADCIM in 3D ingemeten en geïnventariseerd. Een visuele inspectie van de weg, valgewicht deflectiemetingen en een asfalt- en funderingsonderzoek naar opbouw, samenstellingen en milieu hebben een goed inzicht gegeven in de huidige toestand van de weg op de kade. De milieukundige kwaliteit van de bermen langs de weg is middels een verkennend bodemonderzoek vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken heeft ADCIM een advies opgesteld voor de nieuwe wegconstructie.

In vervolg op de advieswerkzaamheden gaat ADCIM vanaf juni 2018 starten met de besteksvoorbereiding van wegreconstructie.

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM