Ga terug

3D-laserscan

Bij ADCIM is een 3D-laserscan een veelvoorkomend onderdeel binnen de projecten. Dit heeft betrekking op het inwinnen van point-clouds tot het technisch ontwerp in 3D van diverse infrastructurele werken.

Binnen de landmeetkundige afdeling heeft ADCIM de beschikking over een 3D-laserscanner. Met dit instrument worden puntenwolken ingewonnen van objecten zoals monumentale panden, kunstwerken en andere objecten in de openbare ruimte. Deze puntenwolk kan worden gebruikt voor diverse doeleinden. Te denken valt aan een nauwkeurige maatvoering van delen van het object zoals kozijnmaten, maar de puntenwolk kan ook ter referentie gebruikt worden ‘onder’ een nieuw (3D) ontwerp.

Op het gebied van technisch ontwerp van infrastructuur zoals wegen en / of kades kan dit met behulp van softwarepakketten zoals AutoCAD Civil 3D en AutoCAD volledig in 3D worden ontworpen. In Civil 3D wordt er parametrisch ontworpen, waarna de modellen ten behoeve van een visualisatie kunnen worden gekoppeld aan Infraworks. 

Aan de hand van deze modellen worden tekeningen met lengte en / of dwarsprofielen dynamisch gegenereerd. Groot voordeel van dynamische eigenschappen is dat wijzigingen in de ontwerpfase snel verwerkt kunnen worden.

Ook kunnen mede op basis hiervan bestekshoeveelheden worden bepaald.

Ten behoeve van machinebesturing op grote infra projecten maakt ADCIM de benodigde 3D-modellen hiervoor. Van de veelal 2D tekeningen van de opdrachtgever worden 3D modellen gemaakt waarna die omgezet worden in het juiste formaat om gebruikt te worden in het machinebesturingssysteem van de machine.

 

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM