Ga terug

Zuidelijke Randweg te Woerden (Bravo 3)

De nieuwe Zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3) wordt een regionale weg met een lengte van ruim 4 kilometer. De weg loopt vanaf bedrijventerrein Middelland naar de bestaande aansluiting op de A12 bij Nieuwerbrug en Waarder. Beginpunt is de rotonde van de Middellandbaan en de Wulverhorstbaan. Deze rotonde wordt omgevormd tot een turborotonde.

Vervolgens wordt de Middellandbaan doorgetrokken naar de A12. Bij de A12 buigt de nieuwe weg af in westelijke richting en loopt dan ongeveer vier kilometer evenwijdig aan de A12 verder. Bij de Molendijk komt de Zuidelijke randweg uit op de bestaande aansluiting bij Waarder. Bij de aansluitingen op de A12 komen turborotondes bij de afritten aan de noord- en de zuidzijde van de A12.

De nieuwe N420 is scherp gelet op duurzaamheid, bijvoorbeeld de optimalisatie van het grondwerk met behulp van Infrakit en de CO2 besparing, onder andere door de toepassing van Lynpave asfalt. Met Lynpave asfalt is asfaltverwerking mogelijk op een temperatuur die 30-40% lager is dan bij de productie van regulier asfalt, met reductie van brandstofgebruik en CO2 uitstoot tot gevolg.

Een ander opvallend onderdeel van het project is de nieuwe fietsverbinding met een unieke composiete fietsbrugbrug over de Wulverhorstbaan en een brug over de Kromwijkerwetering. De brugdekken van de fietsbruggen zijn vervaardigd uit vezel versterkte kunststoffen composieten, in de volksmond kunststoffen genoemd, waardoor het eigen gewicht van de brugdekken met circa 90% is gereduceerd, dit is de langste fietsbrug in Nederland zonder tussensteunpunt.

De fietsbrug over de Wulverhorstbaan is met zijn totale lengte van 71 meter, waarvan één brugdek een overspanning van 35 meter heeft, als uniek te bestempelen.

Werkzaamheden
ADCIM is o.a. betrokken geweest bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering.

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM