Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM heeft ervaring met grote projecten op het gebied van aanleg, aanpassing en renovatie. Voor waterschappen, gemeenten en rijksoverheid adviseert ADCIM bij het opstellen van rioleringsplannen en het daarbij te voeren beleid en beheer. Het leveren van maatwerk is daarbij belangrijk.

ADCIM beschikt over de pakketten SOBEK (een rekenprogramma voor het ontwerp en toetsing van rioolstelsels) en WANDA (een simulatieprogramma voor stromingsvraagstukken in druk- leidingsystemen). Beide pakketten zijn ontwikkeld door WL Delft Hydraulics (Deltares).

In overleg met de opdrachtgever kunnen wij het bestaande GRP toetsen aan de geldende normen van de leidraad Riolering en aan de laatste wettelijke eisen.
ADCIM kan de opdrachtgever ondersteunen in het realistisch ramen van kosten zodat de financiële paragraaf voldoet aan de door de provincie en de rijksoverheid gestelde eisen. Hiermee ontstaat goed inzicht in het rioolrecht voor de komende jaren.