Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Trillingen

Door bouwactiviteiten en verkeer worden trillingen veroorzaakt die kunnen leiden tot schade aan gebouwen, objecten en boven- en ondergrondse infrastructuur. Verder kunnen trillingen als hinderlijk worden ervaren. Om een objectieve uitspraak te kunnen doen of er sprake is van een te groot schaderisico of daadwerkelijke hinder kan ADCIM Geotechniek trillingsmetingen uitvoeren.

De resultaten van deze metingen worden getoetst aan de in de regel gehanteerde SBR richtlijnen deel A t/m C. Deze richtlijnen geven informatie over de te hanteren grenswaarden.

De apparatuur waarmee de trillingsmetingen worden verricht kan worden ingesteld op een grenswaarde. Bij overschrijding worden de betrokken partijen direct per email of sms op de hoogte gebracht, waardoor deze tijdig kunnen reageren.

Op deze manier wordt het risico op schade zoveel mogelijk teruggedrongen.