Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Het doel van het saneringsplan is het systematisch inventariseren en uitwerken van de mogelijke saneringsvarianten, op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken.

ADCIM stelt voor u een rapportage op waarin alle saneringsvarianten staan beschreven met een afgewogen en onderbouwd advies welke saneringsvariant het beste uitgevoerd kan worden.

Elk project is maatwerk, waarbij de saneringsvariant wordt gekozen op basis van wet- en regelgeving, uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten. Dit gaat in goed overleg met de bevoegde overheden.