Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM houdt toezicht tijdens een nauwgezette uitvoering van het bodemsaneringsproject. Hierbij wordt gezorgd voor een goede communicatie tussen opdrachtgever, saneerder en overheid.

De opdrachtgever ontvangt na afloop van de werkzaamheden een evaluatierapport. In dit rapport wordt aangegeven of de vooraf gestelde saneringsdoelstellingen (saneringsplan) gehaald zijn.

Een bijkomend voordeel is dat onze milieukundige begeleiders een civiel technische achtergrond hebben.  Naast de milieu technische begeleiding kunnen wij in combinatie ook de civiel technische begeleiding verzorgen.