Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM heeft ervaring met verkennende onderzoeken op onverdachte bouwlocaties tot complexe nadere onderzoeken op vervuilde industrieterreinen.

Bij bodemonderzoek wordt  de algemene kwaliteit van de bodem bepaald om te toetsen of deze geschikt is voor het beoogde gebruik.

Een bodemonderzoek wordt onderandere gebruikt om de waarde van een perceel te bepalen in verband met de eigendomsoverdracht, om een milieuvergunning of bouwvergunning aan te vragen en om een bestemmingsplan wijziging te realiseren.

Bij elk onderzoek wordt rekening gehouden met de onderzoeks- protocollen die van toepassing zijn.