Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM heeft ruime ervaring in het maken van het geometrisch ontwerp en het complete civieltechnische ontwerp van wegen.

Het uitvoeren van wegenbouwkundig onderzoek en het bepalen van verkeersmaatregelen, het dimensioneren van verhardings- constructies is een onderdeel van ons dienstenpakket.

Wij ontwerpen onder andere verhardingsconstructies voor wegen en fiestpaden, bushaltes, parkeerterreinen en verhardingen voor containerterminals. De projecten liggen op  uiteenlopende locaties variërent van goede tot slecht draagkrachtige ondergronden.

Beleidsontwikkelingen van duurzaam bouwen worden in de advisering meegenomen. Uiteraard wordt hierbij een kosten-effectief en economisch ontwerp optimaal gemaakt.