Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Voor beheersdoeleinden vervaardigt ADCIM beheerkaarten van boven- en ondergrondse infrastructuur.

Bedrijven en overheden laten voor een goed beheer van hun terreinen opname en bestandsvervaardiging uitvoeren van alle relevante gebouwen, installaties, riolering, kabels en leidingen.

ADCIM kan het volledige beheer en mutaties voor u verzorgen. Gegevens worden digitaal aangeleverd, zodat deze direct in uw beheerbestanden kunnen worden opgenomen. Door onze geavanceerde apparatuur is het mogelijk gegevens zo te bewerken, dat het aansluit op uw beheersysteem.