Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM adviseert bij de aanleg, renovatie en onderhoud van sportvelden, speelterreinen en recreatiegebieden.

 Door onze civieltechnische kennis met betrekking tot de bodem en de  waterbeheersing in combinatie met onze kennis van materialen, kunnen wij u goed adviseren over de juiste oplossing. We hebben zowel ervaring met de aanleg van grootschalige sportaccommodaties met kunstgrasvelden en natuurvelden als met kleinschalige projecten zoals kinderspeelplaatsen waar o.a. rubbergietvloeren zijn toegepast.

ADCIM benadert de plannen met een praktische invalshoek. Er wordt gekeken met welke werkwijze en materialen een mooi resultaat kan worden bereikt waarbij gelijkertijd rekening wordt gehouden met de kosten voor de realisatie en het onderhoud.