Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM levert adviezen bij het in stand houden en bij het uitbouwen en verbeteren van een groenstructuur.

Wij ontwerpen en begeleiden de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en parken.

ADCIM benadert de plannen met een praktische invalshoek. Er wordt gekeken met welke werkwijze en materialen een mooi resultaat kan worden bereikt waarbij gelijkertijd rekening wordt gehouden met de kosten voor de realisatie en het onderhoud.

ADCIM blijft voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving omtrent gebiedsontwikkeling en natuurcompensatie.