Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Cultuurtechniek gaat over de manier waarop omgegaan wordt met de diverse bestemmingen van onze beschikbare ruimte. Agrarische, landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden veranderen en zorgen ervoor dat de inrichting van ons leefgebied wordt aangepast.
ADCIM bekijkt samen met de opdrachtgever naar de beschikbare ruimte, de kwaliteit van de bodem, de natuur, de omgeving en de overige omstandigheden. ADCIM kan een plan van aanpak opstellen. Hierbij wordt vooraf rekening gehouden met de uitgangspunten en beschikbare middelen, zodat het een haalbaar plan is.